Privacybeleid TuttoCalabrese

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 juli 2019.

Over ons privacybeleid

TuttoCalabrese respecteert je privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Wij verwerken uitsluitend gegevens voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je met ons contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Webwinkelsoftware

Sophie-Websites ontwikkelt onze site en levert ons functionele ondersteuning. Persoonsgegevens, die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sophie-Websites heeft toegang tot je gegevens om ons ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sophie-Websites is op basis van de overeenkomst, die wij met hen hebben gesloten, tot geheimhouding verplicht.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostingmij. Hostingmij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostingmij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Hostingmij is op grond van onze overeenkomst met hen verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Hostingmij is op basis van de overeenkomst, die wij met hen hebben gesloten, tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief bevestig je dat we je gegevens in MailChimp mogen registreren voor verwerking in overeenstemming met de voorwaarden en het privacybeleid van MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Door die aan te klikken ontvang je onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hostingmij

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostingmij. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostingmij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Live chat

Tawk.to

Op onze website kun je gebruik maken van het live chat programma van Tawk.to. Na het geven van je toestemming worden de verzamelde gegevens gedeeld met Tawk.to, die deze gegevens gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers de tawk.to software gebruiken en om ons inzicht te geven in het gebruik van onze services door onze bezoekers.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we je de betaalmethode ‘Klarna Achteraf Betalen’ aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Je vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt je hier. Je persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

NB ‘Klarna Achteraf Betalen’ is op dit moment uitsluitend beschikbaar voor onze klanten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Voor het verwerken van bij ons geplaatste bestellingen maken wij gebruik van de diensten van PostNL via MyParcel. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. MyParcel is op basis van de overeenkomst, die wij met hen hebben gesloten, tot geheimhouding verplicht.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat TuttoCalabrese op grond van een wettelijke verplichting je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege moet delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens in een klantprofiel totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wil te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij je gegevens verwijderen. Op grond van administratieve verplichtingen moeten wij facturen met je (persoons)gegevens echter bewaren, voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wil ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Je gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door TuttoCalabrese opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur ons daarvoor dan een verzoek. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het bij ons bekende e-mailadres met alle door ons opgeslagen, gecorrigeerde en/of verwijderde persoonlijke gegevens.

Je kunt ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij de verwerking blijvend staken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Tawk.to

Het live chat programma van Tawk.to plaatst cookies, zodat wij contact met je op kunnen nemen, als je een live chat met ons start.

Klarna

Indien je gebruik maakt van de betaaldiensten van Klarna, kan Klarna cookies plaatsen, in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement.

Social media cookies

Als je op de social media links op onze pagina’s klikt kunnen deze partijen cookies plaatsen. Deze partijen zijn in dat geval verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Raadpleeg daarvoor de privacy verklaringen van de desbetreffende partij.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

TuttoCalabrese
Tristan Dekker
Kweekhoven 29
1068 ZT Amsterdam
Nederland

☏ (06) 1426 6510
✉ info@tuttocalabrese.nl

Pin It on Pinterest